Prim.Dr. Ernest Irha
Prim.Dr. Ernest Irha
Specialist ortoped nga Republika e Kroacisë, bashkëpunëtor i jashtëm, ordinon në Spitalin Ortopedik “Royal Medical”.
Prim.Dr. Ernest Irha është i specializuar për problemet ortopedike të shputës dhe nyjeve të shputës.Ka interes të posacëm korrekcionin e deformiteteve të shputës të ndërlidhur me shputat e lëshuara.Korrektimi i të gjitha deformiteteve të pjesës të përparme, të mesme dhe të prapme të shputës së këmbës si dhe deformiteteve të mbetura pas lëndimeve.
Poashtu kryen të gjitha intervenimet kirurgjike, që kanë të bëjnë me lëndimet sportive të shputës dhe nyjeve të shputës si: Artroskopinë e nyjes së shputës apo rekonstruimin e ligamenteve tek nyjet jostabile.
 
Sub-specializim ka ortopedinë për fëmijë, ku trajton me metoda konzervative apo kirurgjike deformitetet e ndryshme (të lindura apo të fituara gjatë rritjes). Interes të posacem ka tek deformitetet e shputave dhe problemet neuromotorike tek fëmijet (Paraliza cerebrale,CharcotMarieTooth etj.)
Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik