Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan

Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan, specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme kryen ekzaminime dhe intervenime kirurgjike në Spitalin Royal Medical. Ka studiuar në dy universitete turke, Selçuk University Faculty of Medicine për Doktor Mjekësor dhe Ankara Numune Training Hospital për Kirurgji të Përgjithshme.

I antarësuar në Turkish Surgical Association, Turkish Association of Colon Rectum Surgery dhe Oda e Mjekëve të Kosovës.

Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan, në Spitalin Royal Medical trajton sëmundje të ndryshme ku përfshihen:


- Kirurgjia endokrinologjike (
Tiroidea, Paratiroidea, Gjëndrra mbiveshkore)
- Kirurgjia bariatrike (e Obezitetit) 
- Kirurgjia e Ezofagut, Lukthit dhe Duodenumit
- Hernia Hiatale dhe Refluksi Gastroezofagial
- Kirurgjia e Zorr
ës së Hollë
- Kirurgjia e Kolonit dhe Rektumit
- Kirugjia Hepato-Biliare dhe e Pankreasit (M
ëlçia, Sistemi Biliar, Pankreasi)
- Hernitë Inguinale, Ventrale dhe Incizionale
- Kirurgjia e Gjirit (Kanceri i gjirit, Mastiti dhe s
ëmundjet beninje të gjirit)

 Shënim: Orari i vizitave te Dr. Uğur Gözalan është çdo ditë pune e Hënë-e Premte nga ora 08:00-16:00. Përjashtim bëjnë rastet emergjente.
Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik