Dr.Talat Gjinolli
Dr.Talat Gjinolli

Specialist neurokirurg, ordinon në Spitalin Ortopedik “Royal Medical”

Dr. Talat Gjinolli kryen ekzaminime dhe intervenime neurokirurgjike në shtyllën kurrizore dhe kokë. Trajtimi-operimi i anomalive kongjenitale tek të porsalindurit dhe fëmijët si, spina bifida (mielomeningocela), hidrocefalusi kongjenital, tumoret e trurit të vogël. Trajtimi-operimi i tumoreve beninje dhe malinje të trurit, tumoreve dhe lëndimeve të kurrizit dhe nervave periferik.

Numri më i madh i operimeve konsiston në operimet e hernisë diskale 210-230 operime në vit.

Anëtar i shoqatës së neurokirurgëve europian ( EANS ), amerikan ( AANS ) dhe botëror (WFNS )

Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik