Dr. Lavdim Berisha
Dr. Lavdim Berisha

Specialist ortoped – traumatolog ordinon në Spitalin Royal Medical nga viti 2016, i cili kryen vizita dhe intervenime kirurgjike nga lëmia e Ortopedisë dhe Traumatologjisë. 

Drejtor Mjekësor në Spitalin Royal Medical.
 

Dr. Lavdim Berisha gjatë kohës së specializimit ka kryer Kurse dhe Trajnime të ndryshme për avancimin dhe ngritjen e tij profesionale, brenda dhe jashtë vendit, avancim të cilin e bënë në vazhdimësi, vlen t’i përmendim disa nga to:

 

- AO - Basic dhe AO- Advance (Shkollë për Traumatologji), për trajtimin e traumave të sistemit lokomotor në Graz, Austri.
- Kursin bazik (Basic Course) për artroskopi të gjurit dhe krahut në Acibadem Stamboll, Turqi.
- Kursin bazik (Basic Course) në trajtimin e lëndimeve sportive të gjurit dhe supit në Zagreb, Kroaci.
- Kursin bazik (Basic Course) në trajtimin e lëndimeve sportive të gjurit dhe supit në Stamboll,Turqi.
- Kursin bazik si dhe kursin e avancuar (Basic and Advance Course) në trajtimin e lëndimeve sportive të gjurit dhe krahut në Mynih, Gjermani.
- Kursin e avancuar (Advance Course) për trajtimin e problemeve të shputës në Gjermani.
- Kursin e avancuar (Advance Course) për trajtimin e problemeve të krahut në Athinë, Greqi.
- Kursin bazik dhe të avancuar (Basic and Advance Course) në vendosjen e protezave të gjurit dhe të kërdhokullës në Selanik, Greqi.

Dr. Lavdim Berisha në Spitalin Royal Medical kryen vizita ambulantore dhe intervenime të ndryshme kirurgjike në fushën e Ortopedisë dhe Traumatologjisë në këtë orar pune:

Ҫdo të Hënë nga ora 15:00 – 20:00.
Ҫdo të Martë dhe të Mërkurë nga ora 8:30 - 10:00.
Ҫdo të Enjte është me vizita për pacient nga ora 10:00 – 18:00.
Dy të Shtune gjatë muajit nga ora 9:00 deri 15:00.

Për të caktuar termine tek Doktori, ju lutem n'a kontaktoni në numrat tanë:

044/875-555 ose 049/844-111

Spitali Royal Medical.

 Shënim: Ҫdo të Martë dhe të Mërkurë nga ora 10:00 deri 20:00 ekipi i Ortopedëve kryejn intervenimet e planifikuara kirurgjike ndërsa për rastet urgjente intervenimet kryhen në ҫdo kohë (7 ditë të javës).

 


 

 
 
Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik