Dr.Edita Bajraktari
Dr.Edita Bajraktari
Dr. Edita Bajraktari,është e specializuar për Ultratingullin e gjirit dhe Mamografi. Ka të përfunduar Fakultetin e Mjekësisë në vitin 1997-2004 në Universitetin e Prishtinës. Gjatë kohës së specializimit ka kryer trajnime të shumta për radiologji në vende të ndryshme ballkanike, si dhe ka qenë pjesëmarrëse në kongrese të ndryshme për radiologji diagnostike. Gjate vitit 2014 dhe 2017 është certifikuar për Ultratingullin e gjirit dhe të Mamografisë,si dhe Rezonancë magnetike. Në - IBUS ka qenë pjesëmarrëse në kursin e Multimodality Breast Imaging & Image guided Interventions course Detection, Diagnosis Management në Athinë, Greqi.
Dr.Edita Bajraktari është anëtare e  Shoqatës së Radiologëve të Kosovës, si dhe  anëtare e Shoqërisë Evropiane të radiologëve.
Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik