Dr.Agron Mahmuti
Dr.Agron Mahmuti

Specialist Ortoped – Traumatolog ordinon në Spitalin Royal Medical nga Janari i vitit 2016.

Dr.Agron Mahmuti kryen vizita ambulantore dhe intervenime kirurgjike nga lëmia e Ortopedisë dhe Traumatologjisë.

Kandidat për Studimet e Doktoraturës (PhD Candidate).

Dr. Agron Mahmuti gjatë kohës së specializimit dhe pas specializimit ka kryer kurse dhe trajnime të ndryshme për avanciminin dhe ngritjen e tij profesionale, brenda dhe jashtë vendit, vlen t’i përmendim disa nga to:

 

- AO Trauma Courses- Basic dhe Advance, për trajtimin e traumave të sistemit muskuloskeletal në Graz, Austri.
- Kursin bazik (Basic Course) për artroskopi të gjurit dhe krahut në Acibadem University Stamboll  dhe Munich-Gjermani
- Kursin bazik (Basic Course) në trajtimin e lëndimeve sportive të gjurit dhe supit në Munich-Gjermani
- Kursin e avancuar (Advance Course) në trajtimin e lëndimeve sportive të gjurit dhe krahut në Munich-Gjermani.
- Kursin e avancuar (Advance Course) për artroskopi të supit, vendosjen e protezave të supit si dhe diagnostikimin ultrasonografik te problematikave të supit në Athinë-Greqi.
- Kursin bazik dhe të avancuar (Basic and Advance Course) në vendosjen e protezave të gjurit dhe të kërdhokullës në Selanik-Greqi,Stamboll-Turqi dhe ne Zagreb-Kroaci.
- Kursin bazik dhe të avancuar të ultrazërit të sistemit muskuloskeletal në Tiranë

Dr. Agron Mahmuti në Spitalin Royal Medical kryen vizita ambulantore dhe intervenime të ndryshme kirurgjike në fushën e Ortopedisë dhe Traumatologjisë në këtë orar pune:

Ҫdo të Hënë nga ora 09:00 deri 15:00
Ҫdo të Martë dhe të Mërkurë nga ora 08:30 deri 10:00
Ҫdo të Premtën nga ora 10:00 deri 19:00 
Dy të Shtune gjatë muajit nga ora 09:00 deri 15:00

 

Për të caktuar termine tek doktori, ju lutem n'a kontaktoni në numrat tanë:

044/ 875 555 ose  049 844 111

Spitali Royal Medical.

Shënim: Ҫdo të Martë dhe të Merkurë nga ora 10:00 deri 20:00 ekipi i Ortopedëve kryejn intervenimet e planifikuara kirurgjike ndërsa për rastet urgjente intervenimet kryhen në ҫdo kohë (7 ditë të javës).

Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik