Dr. Burbuqe Bruqi
Dr. Burbuqe Bruqi
Specialimin nga anesteziologjia me reanimacion fillon në vitin 1987 ne qendrën klinike universitare te Kosovës.
Në vitin 1991 përfundon specializimin në qendrën klinike universitare në Zagreb - Republika e Kroacisë.
Prej vitit 1991 punon në qendrën klinike universitare të Kosovës në klinikën e anesteziologjisë me mjekim intenziv.
Dr.Burbuqe Bruqi - anesteziologe, bën vlerësimin perioperativ të pacientëve, sipas rekomandimeve dhe standardeve të ESA dhe ASA
 - Administrim të anestezionit të përgjithshëm dhe regjional për operacione të planifikuara dhe urgjente
 - Trajtimin e dhimbjes akute dhe kronike
 - Trajtimin dhe kujdesin për të sëmuarit kritik në njësitin e kujdesit intenziv.
Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik