Ass. Dr. Ylber Zejnullahu
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu

Specialist i Kirurgjisë Plastike , ordinon në Spitalin “Royal Medical”.

Ass. Dr. Ylber Zejnullahu ka specializuar në fushen e kirurgjisë Plastike me theks të veqantë në rekonstrukcion dhe estetikë. Ka të perfunduara trajnime ndërkombëtare në mikrokirurgji (Britani e Madhe , Rep. e Irlandës, Suedi ) si dhe trajnime per kirurgji estetetike në Beograd dhe Turqi.

Është bashkëautor i rastit të parë në Kosovë të replantimit të suksesshëm të gishtit të dorës.

Ka të regjistruar studimet e doktoratës në Universitetin e Zagrebit.

Asistent në lënden e kirurgjisë të Fakultetit Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës.

Pjesemarrës në konferenca të shumta ndërkombëtare.

Sekretar Gjeneral  i Shoqates së Kirugëve Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik të Kosovës.

 

Mr.sci.Dr. Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik