Doc. Dr. Sc. Saša Rapan Ortoped i subspecializuar për Kirurgjinë Spinale
Prof. Dr. Zoran Spirovski Specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe
Dr.Talat Gjinolli Specialist Neurokirurg
Mr.sci.dr.Qerim Kida Specialist Ortoped
Dr. Burbuqe Bruqi Anesteziologe- Reanimatologe
Dr.Armend Kerveshi Specialist Neurokirurg
Dr.Agron Mahmuti Specialist Ortoped
Dr.Lavdim Berisha Specialist Ortoped
Prim.Dr. Ernest Irha Specialist Ortoped Republika e Kroacise
Ass. Dr. Ylber Zejnullahu Kirurg Plastik Rekonstruktiv dhe Estetik
Dr. Valbon Gashi, mr.sc Kirurg Vaskular dhe Endovaskular ,
Dr.Edita Bajraktari Specialiste e Radiologjise
Msc. Irfan Halimi Master i Shkencave të Fizioterapisë